• Bahar Şenlikleri

  Her yıl düzenlenmesi planlanan bahar şenliklerinde öğrencilere önelik anketler düzenlemekteyiz. Sonuçları yönetime sunarak içeriğin belirlenmesine yardım ederek bahar şenliklerinin öğrencilere en yüksek memnuniyeti vermesini amaçlamaktayız.

 • Öğrenci İstek ve Memnuniyet Anketleri

  Her yıl sonunda, genel sorunlara yönelik sorulardan hazırlanan anketler tüm öğrencilere dağıtılarak sonuçları rapor haline getirmekteyiz. Her fakültenin ve dönemin sonuçları istatistiksel yorumlar katılarak fakülte dekanlıklarına bildirmekte ve çözümler aramaktayız. Ayrıca tüm okulun sonuçları senato sırasında sunmaktayız.

 • Okul Dergisi

  Her sene çıkarmayı düşündüğümüz okul dergisi için bir yayın komisyonu oluşturup onayımızı aldık. İlk senemizde henüz çıkaramamış olsak da okul dergimiz ilerleyen günlerde raflardaki yerini alcaktır.

 • Rektör ve Mütevelli Heyeti Ziyaretleri

  Her ay rektörümüz Prof.Dr.Adnan Yüksel ile birlikte görüşmeler yapmaktayız. Mütevelli Heyetimiz ve Başkanımız Ahmet Akça ile de sık sık öğrenciler adına görüşmelerde bulunmaktayız. Öğrenci Konseyi olarak öğrencilerin taleplerini iletip sorunların daha hızlı ve etkili bir biçimde çözülmesini sağlamaktayız.

 • Pazar Kahvaltıları

  Yıl sonuna doğru, bir sonraki sene itibariyle fakülte öğrenimlerine başlayacak olan hazırlık öğrencilerinin, kendi fakültelerinden hocaları ve arkadaşlarıyla tanışmalarına fırsat tanıyan kahvaltılar, fakülte temsilcisi ve dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler gerek dekanlarıyla, gerek hocalarıyla ve gerek üst dönemleriyle tanışıma fırsatı bulabilmektedirler.

 • Ulusal ve Yerel Toplantılar

  Fakülte temsilcilerimiz branşlarıyla ilgili çeşitli organizasyonlarda okulu temsilen görev almaktadırlar. Bunun yanı sıra Türkiye Öğrenci Konseyi genel kurul üyesi konseyimiz, en az 2 kez düzenlenen genel kurulların yanı sıra birim ve komisyon toplantılarında da yer almaktadır. Bunun yanı sıra il ve ilçe bazında yöneticilerle bir araya gelerek okulumuz ve çevremiz hakkında da söz sahibi olmaktayız..

 • YÖK Başkanı Buluşması

  YÖK başkanı Prof.Dr.Gökhan Çetinsaya ile birlikte vakıf üniversiteleri olarak ve okulumuz adına sorunlarımızı ve isteklerimizi dile getirmekteyiz. Bu sorunlar üstünde çalışıldıktan sonra öğrencilerin lehinde çözüme kavuşturulmaktadır.

 • Kızılay Kan Bağış Kampanyası

  Sağlık temalı bir üniversite olmanın getirdiği sosyal sorumluluğun bilincindeyiz. Kızılay işbirliğiyle okulumuza getirilen kan alma ünitelerinde geleceğin hekimleri, eczacıları, hemşireleri ve fizyoterapistleri olarak kan bağışında bulunmaktayız.

 • İlkyardım Eğitimi

  Eczacılık temsilcimiz Sadettin Akça öncülüğünde okulumuzun hazırlık öğrencilerine yönelik 3 grupluk bir temel ilkyardım eğitimi sağlandı. Bunun sonucu olarak da henüz ilkyardım eğitimi dersi almayan birçok hazırlık öğrencisi temel ilkyardım eğitimi almış birer birey oldular.

 • Kulüplerle İşbirliği İçerisinde Yapılan Çalışmalar

  Kulüplerin kendi üyelerine yönelik yaptığı bazı organizasyonlarda ve projelerde tüm okulun katılımını sağlayabilmek için işbirliği yapmaktayoı.

 • İstekler Doğrultusunda Yapılan Çalışmalar

  Tüm bunların dışında öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda gündem oluşturularak rektörlükle görüşmeler sağlanıp sonuçları öğrencilere duyurulmaktadır. Okul yönetimi tarafından organize edilen geziler veya etkinliklerde de öğrenci-yönetim arasında köprü vazifesi olmak görevlerimizdendir.